طراحی مبلمان(ارگونومیکی)

طراحی و ساخت مبل ومبلمان (ارگونومیکی):

این مورد غیر قابل چشم پوشی است و نمی توان آن را از محصولات خارجی الگو برداری کرد، چرا که باید در راستای آن تلاش هایی جهت وفق دادن سلیقه های مشتری با طراحی های محصول صورت گیرد.

بررسی نظرات و احساسات استفاده کنندگان از مبلمان های تولیدی به کمک ابزارها و روش هایی که امروزه بسیار رایج هستند و سپس تجزیه و تحلیل با روش بررسی، مشرف به نتایجی می شویم که اگر به خوبی مورد توجه و تفسیر کارشناسان این صنعت قرار بگیرند به اطلاعاتی دست می یایند که آن ها را در طراحی و تولید هر چه بهتر محصولات کمک شایانی خواهد کرد.

این اطلاعات در اختیار یک تیم طراحی قرار داده می شود و مطمئنا خروجی بعد از جمع آوری اطلاعات درصد بازدهی بالاتری نسبت به قبل خواهد داشت. به تبع این گونه طراهی ها که با لحاظ کردن نظرات مشتریان و استفاده کنندگان تولید می شود، بیشتر مورد پسند و رضایت خواهد بود و از استقبال رو به رشدی روبه رو خواهد بود.


aph#r3

گالری تصاویر